Välkomna alla nyfikna barn och föräldrar -  nu söker vi fler barn till föräldrakooperativet Solägget
Mellis utomhus i solen, ett besök på Birka strand där vi upptäcker bäcken eller samling till brödbak i köket.
En dag på Solägget kan se så olika ut, men utgångspunkten är alltid barnens inneboende drivkraft att utforska världen och möjligheterna som den fina ute- och innemiljön ger.

Efter en vattenskada våren 2013 flyttade vi in i nyrenoverade lokaler. Vårt fina hus med stora äggformade fönster återställdes varsamt och samtidigt passade vixx på att bygga om kök och förändra lokalerna så att de passar verksamheten ännu bättre. Med mycket naturmaterial och väggarna målade med äggoljetempera i milda färger erbjuder vi barnen en härlig miljö att utvecklas i.

Kom gärna förbi och hälsa på. Det kan hända att vi är på upptäcksfärd i Myrskogen eller bygger på Bäverkojan, så ring före ditt besök så vet du säkert att vi är på plats.

Soläggets kooperativa förskola erbjuder:
Verksamhet inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi
Utbildade och engagerade pedagoger
En avdelning – 17 barn, 1-5 år
KRAV-certifierat kök – egen kock
Stort utrymme för utelek alla årstider
Längdskidpår och upplyst skridskobana på vintern
Kooperativ – möjlighet att påverka verksamheten
Intresserade föräldrar och trevlig gemenskap

För mer information om verksamheten kontakta gärna 
förskolechef
Lena Kolak 070-180 77 06 
eller vår köansvarige 
Maria 073-709 99 21